A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége az IT eszközök, rendszerek és alkalmazások által végzett adatkezelések kapcsán

A munkáltatók adatvédelmi megfelelőségének kialakításakor (szabályzatok, tájékoztatók, adatkezelői nyilvántartások elkészítésekor) érdemes figyelmet fordítani arra, hogy a klasszikus adatkezelések számbavételén kívül a munkavállalók által használt informatikai eszközök és egyes alkalmazások útján végzett adatkezeléseket is feltérképezzük és azok jogszerűségét felülvizsgáljuk (célhoz kötött adatkezelés, adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság, átláthatóság, jogos érdek esetén a szükségesség-arányosság vizsgálata, érdekmérlegelés elvégzése stb.).

Tovább

close
ENEN