Személyes adatot sért a magáncélú térfigyelés

2014 december 11-én az Európai Unió Bírósága ítéletében megerősítette, hogy a magáncélra használt térfigyelő kamerák sértik a személyes adatok védelmét, amennyiben közterületen (közút, járda) található személyekről készítenek, rögzítenek felvételeket.

A tényállás alapjául egy csehországi ügy szolgált, ahol Rynes úr  (sértett) házába több alkalommal is betörtek. A betörések miatt Rynes úr térfigyelő kamerát helyezett el házán, ettől azt remélte, hogy a betörők, látván a kamerákat, kevesebbszer fognak próbálkozni. A kamera sikeresen rögzítette, amikor egy újabb alkalommal betörték a háza ablakát és a felvétel segítségével az elkövetők felismerhetőek voltak, ellenük büntetőeljárás indult.

Az egyik elkövető azonban kifogásolta, hogy Rynes úr a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályozást megsértette, mivel a kamera az ő hozzájárulása nélkül készített és rögzített róla felvételeket. A csehországi adatvédelmi hivatal is megerősítette a személyes adatok megsértésének tényét és Rynes úrra pénzbírságot szabott ki.

A csehországi adatvédelmi hivatal határozatát Rynes úr a bíróságnál megtámadta. A csehországi Legfelsőbb Bíróság abban kérte ki az Európai Unió Bírósága előzetes döntését, hogy a jelen ügy alapjául szolgáló tényállás szerint megvalósul-e a személyes adat sérelme vagy adatvédelem sérelme azért nem forog fenn, mert az adatrögzítés kizárólag személyes, illetve otthoni tevékenység folytatása céljából történt. Utóbbi kategóriát ugyanis az EU Adatvédelmi Irányelve kiveszi az adatvédelmi jogsértések közül.

Az Európai Unió Bírósága nem fogadta el Rynes úr azon érvelését, miszerint a perbeli tényállásban az adatrögzítés kizárólag személyes, illetve otthoni tevékenység folytatása céljából történt. Ezt a kivételt – amit nem tilalmaz az EU Adatvédelmi Irányelve – ugyanis csak szűken szabad értelmezni. Ezáltal az Európai Unió Bírósága ítéletében helyén valónak találta a csehországi jogértelmezést. Az Európai Unió Bíróságának ítélete egyébként összhangban áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság erre vonatkozó, eddigi joggyakorlatával.

close
ENEN