Módosultak a munkaerőkölcsönzőkre és munkaközvetítőkre vonatkozó szabályok

2016. december 1-jei hatállyal módosult a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásainak feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet.

A legjelentősebb változásnak a munkaerőkölcsönzés tekintetében az mondható, hogy a kötelezően letétbe helyezendő vagyoni biztosíték mértéke kétmillió forintról ötmillió forintra emelkedett. Az emelt összegű biztosíték letétbe helyezését eredeti letéti szerződéssel kell igazolni az illetékes Kormányhivatal felé.

Változtak az EGT-tagállamban bejegyzett – és Magyarországon nyilvántartásba vett – kölcsönzőre vonatkozó szabályok. A Rendelet többek között előírja, hogy a vállalkozásnak Magyarországon megfelelő irodával kell rendelkeznie, illetve a nyilvántartásba vétel további feltétele, hogy a vállalkozás székhelye szerinti EGT-tagállamban a rá irányadó jog szerint a vállalkozás jogosult legyen munkaerő-kölcsönzés folytatására.

A kölcsönbeadókat és a magán-munkaközvetítőket is érintő változások közül említést érdemel, hogy a megfelelő végzettségű, szakmai képesítésű, illetve gyakorlattal rendelkező személyt a módosítás hatályba lépését követően legalább heti húsz órában, munkaviszony keretében kell foglalkoztatni, és ennek igazolására a vele kötött munkaszerződést a kormányhivatal részére be kell csatolni. Ha az alkalmazott a végzettségét, szakmai képesítését nem Magyarországon szerezte, a magyarországi elismerését igazolni kell.

A vagyoni biztosítékra vonatkozó letéti szerződés a Rendelet módosítása értelmében csak határozatlan időre szólhat. A megfelelőséget eredeti letéti szerződés-módosítás benyújtásával kell igazolni. Az éves adatszolgáltatási kötelezettséget, a Rendelet 12-13.§-aiban meghatározott, módosított tartalommal kell minden év január 31-ig megtenni.

A Rendelet módosításait a már nyilvántartásba vett kölcsönbeadók és munkaerő-kölcsönzők esetében is alkalmazni kell.

close
ENEN