Mire figyeljünk oda, ha a munkavállaló otthonról dolgozik?

Távmunkavégzésről akkor beszélhetünk, ha a munkavállaló rendszeresen a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen (jellemzően otthonában) végzi munkáját, és munkája eredményét elektronikusan továbbítja a felettesének. Ideiglenes, ad hoc jellegű otthoni munkavégzés nem jelent távmunkavégzést.

A távmunkavégzés tényét a munkaszerződésben rögzíteni kell. Távmunkavégzés esetén a munkavállaló munkarendje eltérő megállapodás hiányában kötetlen. A munkáltató utasítási joga nem terjed ki a munkavégzés részleteinek, mikéntjének meghatározására, a munkáltató csak a munkavállaló által ellátandó feladatokat szabhatja meg. A munkáltató ellenőrizheti a munkavégzést, de az ellenőrzés nem jelenthet a munkavállaló, valamint a munkavégzés helyeként szolgáló ingatlant használó más személy számára aránytalan terhet.

Távmunkavégzés esetén különös figyelmet kell fordítani a speciális munkavédelmi előírások betartására. A távmunkavégzésre szolgáló munkahely (így pl. a munkavállaló saját otthonán belül a munkavégzésre szolgáló néhány nm-es terület) munkavédelmi szempontok szerinti megfelelő kialakításáról a munkáltatónak előzetesen meg kell győződnie, továbbá el kell végeznie a kockázatértékelést is. (A helyiségnek többek között megfelelően szellőztethetőnek, fűthetőnek, természetes és mesterséges megvilágítással ellátottnak kell lennie, a munkaeszközöknek meg kell felelniük a biztonságos, egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek.)

A Nemzetgazdasági Minisztérium útmutatása szerint nem csak helyszíni ellenőrzéssel lehet meggyőződni a munkavédelmi megfelelőségről, hanem a munkavállaló részéről egy ellenőrző lista kitöltése, valamint a távmunkahely fényképekkel történő dokumentálása is elegendő lehet a megbízott munkavédelmi szakember számára a munkavégzési feltételek megfelelőségének elbírálásához. A dokumentumok (pl. a munkahelyül szolgáló lakás érintésvédelméről készült jegyzőkönyv, a számítástechnikai eszköz használati útmutatója), fotók elemzése, illetve a munkavállaló által nyújtott információk alapján a munkahelyet a munkáltató munkavédelmi szempontból megfelelőnek minősítheti. Ugyanakkor a munkáltatónak vagy megbízottjának a törvény értelmében távmunkavégzés esetén is rendszeresen meg kell győződnie arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállaló ismeri-e, illetve megtartja-e a rá vonatkozó rendelkezéseket. A munkáltatónak a távmunkavégzés helyszíne tekintetében is el kell végeznie a kockázatértékelést. A minisztériumi útmutatás szerint a kockázatértékelési tevékenységbe a távmunkás munkavállaló is bevonható, így a kockázatok felmérése akár egy előre elkészített és a munkavállaló által kitöltött, aláírt checklist, valamint a távmunkahely fényképekkel történő dokumentálása útján is megvalósulhat, de az értékelés természetesen csak munkabiztonsági, illetve munkaegészségügyi szaktevékenység keretében történhet.

close
ENEN