75. cikk – Titkárság

 

(1)   A Testület titkársággal rendelkezik, amelyet az európai adatvédelmi biztos biztosít.

(2)   A titkárság kizárólag a Testület elnökének utasításai alapján végzi a feladatait.

(3)   Az európai adatvédelmi biztos azon alkalmazottait, akik az e rendelettel a Testületre ruházott feladatok ellátásában részt vesznek, az európai adatvédelmi biztosra ruházott feladatok ellátásában részt vevő alkalmazottaktól eltérő függelmi rendszerben kell alkalmazni.

(4)   A Testület és az európai adatvédelmi biztos adott esetben e cikk végrehajtásáról egyetértési megállapodást kötnek, amelyet közzétesznek, és ebben rendelkeznek együttműködésük feltételeiről; e megállapodást kell alkalmazni az európai adatvédelmi biztos hivatalának azon alkalmazottaira, akik részt vesznek az e rendelettel a Testületre ruházott feladatok ellátásában.

(5)   A titkárság elemzési, igazgatási és logisztikai támogatást nyújt a Testületnek.

(6)   A titkárság különösen a következőkért felel:

a)

a Testület napi működése;

b)

a Testület tagjai, elnöke és a Bizottság közötti kommunikáció,

c)

a más intézményekkel és a nyilvánossággal folytatott kommunikáció;

d)

az elektronikus eszközök használata a belső és külső kommunikáció céljára;

e)

a releváns információk fordítása;

f)

a Testület üléseinek előkészítése és az azokat követő intézkedések;

g)

a Testület által elfogadott vélemények, a felügyeleti hatóságok közötti viták rendezéséről szóló döntések és egyéb szövegek előkészítése, szövegezése és közzététele.

close
ENEN