73. cikk – Az elnök

 

(1)   A Testület a tagjai közül egyszerű többséggel elnököt és két elnökhelyettest választ.

(2)   Az elnök és az elnökhelyettesek megbízatása öt évre szól, és egy alkalommal megújítható.

close
ENEN