DR. HANGYÁSI GÁBOR TAMÁS

ügyvéd, adótanácsadó, társasági szakjogász

SZAKTERÜLETEK
 • adójog
 • adóhatóság előtti képviselet
 • peres képviselet és vitarendezés
 • társasági jog
 • polgári jog
 • fizetésképtelenségi jog
TANULMÁNYOK
 • Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt., adótanácsadó (2013-2014)
 • Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Jogi Továbbképző Intézet, társasági szakjogász (2005-2008)
 • Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar, jogász-közgazdász, abszolutórium (2002-2004)
 • Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, jogász (1999-2002)
SZAKMAI TAPASZTALAT
 • Jókay & Társai Ügyvédi Iroda, ügyvéd (2014. augusztusától)
 • Nemzeti Adó- és Vámhivatal, főosztályvezető-helyettes (2012-2014)
 • Nemzeti Adó- és Vámhivatal, osztályvezető (2007-2011)
 • Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, jogi előadó (2004-2006)
 • Somogyi és Szentes Ügyvédi Iroda, ügyvédjelölt (2003)
NYELVTUDÁS
 • magyar
 • angol (felsőfok)
 • német (középfok)

Dr. Hangyási Gábor Tamás fő szakterülete az adójog, ezen belül az adóhatóság előtti, illetve az adóperekben történő képviselet. Az adóhatóságnál szerzett, közel egy évtizedes vezetői tapasztalatának köszönhetően belülről ismeri az adóhatóság működését, döntési mechanizmusait, ennek köszönhetően rendkívül hatékonyan képes védeni az adózói érdekeket.

További szakterülete a társasági jog, ezen belül a vállalatalapítások, átalakulások során nyújtott jogi tanácsadás.

Jelentős gyakorlattal rendelkezik a fizetésképtelenségi jog területén, közelebbről a felszámolási eljárások, illetve a csődeljárások kezdeményezése, ezen eljárások során a hitelezői képviselet ellátása, valamint az egyezségkötések tekintetében. Ezen felül értékes tapasztalatokat szerzett a végelszámolási, a kényszertörlési és a vagyonrendezési eljárások területén.

ELÉRHETŐSÉGEK

Tel. +36 1 796 7777

Fax. +36 1 796 6444

E-mail: gabor.hangyasi@jokay.eu

close
ENEN