A Munka Törvénykönyve 2018. január 1-i változásai

Az Mt. 51. § (3) bekezdése szerint a munkavállalót csak olyan munkára lehet alkalmazni, amely testi alkatára, fejlettségére, egészségi állapotára tekintettel rá hátrányos következményekkel nem járhat. E rendelkezés január 1-jével kiegészül a következő mondattal: „A munkáltató a munkavállaló egészségi állapotának változására tekintettel köteles a munkafeltételeket, a munkaidő-beosztást – a 6. §-ban foglaltak figyelembevételével – megfelelően módosítani.”

Tovább

Összefoglaló a munkavédelmi képviselő választás szabályainak változásairól

Jelentősen kibővült azoknak a cégeknek a száma, akiknél kötelező lesz munkavédelmi képviselő választást tartani. A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 2016. július 8. napján hatályba lépett módosításai szerint már nemcsak az 50, hanem a 20 főnél több munkavállalót alkalmazó munkáltató is köteles meghirdetni a munkavédelmi képviselő választást. A törvénymódosítás elsődleges célja a munkavédelmi érdekképviselet kiszélesítése, hiszen eddig a regisztrált kis- és középvállalkozások 99,5%-a nem érte el az 50 fős minimumot, azaz az ott dolgozók nem részesültek munkahelyi munkavédelmi érdekképviseletben.

Tovább

Precedensértékű kártérítési pert nyert irodánk a Kúria előtt

Ügyvédi irodánk nagy jelentőségű kártérítési pert nyert a Kúria előtt egy multinacionális gyártó nagyvállalat képviseletében, annak korábbi ügyvezetője ellen. Az idén nyáron meghozott ítéletében a Kúria számos, az ügyvezető kártérítési felelőssége szempontjából precedensértékű jogi kérdésben foglalt állást. Tovább

A kereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról

A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény 2015. március 15-én lépett hatályba. A törvény – amelyet az egyszerűség kedvéért cikkünkben a vasárnapi zárva tartásról szóló törvényként fogunk hivatkozni – jelentős változást hozott az üzletek nyitva tartása terén, amelyről az elmúlt időszakban sokat hallhattunk. Ám nem mindenki számára egyértelmű, hogy pontosan mely kereskedelmi egységekre, és miként vonatkozik a szabályozás. Cikkünkben részletesen bemutatjuk a változásokat, illetve a vonatkozó munkajogi szabályozást is ismertetjük. Tovább

Az elhízásra vonatkozó EUB döntés kihatása a magyarországi munkáltatókra

2014. december 18-án az Európai Unió Bírósága (EUB) kimondta, hogy az elhízás – bizonyos körülmények fennállása esetén –  „fogyatékosságnak” minősülhet és ilyen esetben a munkavállalót védelem illetheti meg, a munkáltatókat pedig különböző  kötelezettségek terhelhetik a fogyatékos (elhízott) munkavállalók  viszonylatában. Tovább

A munkaviszonyban álló vezető tisztségviselők felelősségéről – avagy melyik jogszabályt kell alkalmazni: a Ptk.-t, vagy az Mt.-t?

Mint ismeretes, a vezető tisztségviselők felelősek a társasággal szemben az általuk okozott károkért. Év elején attól volt hangos a jogi sajtó, hogy a március 15-én hatályba lépett új Ptk. e felelősség területén (is) jelentős szigorítást hoz, és a vezető tisztségviselők felelőssége szinte objektív lesz az őket alkalmazó társaságokkal szemben. Tovább

close
ENEN