99. cikk – Hatálybalépés és alkalmazás

 

(1)   Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

(2)   Ezt a rendeletet 2018. május 25-től kell alkalmazni.

close
ENEN